آموزش اتصال با Cisco در اندروید

ابتدا از یکی از روش های زیر نرم افزار پیشنیاز را دانلود کنید و سپس طبق آموزش پیش بروید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس سرورهای Cisco

لطفا سرورهای مختلف را تست کنید.

لطفا سرور های مختلف را تست کنید

ito.vira59.com:510ایتالیا  
ukn.vira59.com:510اکراین  
lux.vira59.com:510لوکزامبورگ
eno.vira59.com:510انگلستان  
swo.vira59.com:510سوئیس  
neo.vira59.com:510هلند  
geo.vira59.com:510آلمان  
trk.vira59.com:510ترکیه  
frk.vira59.com:510فرانسه  
apn.vira59.com:510لهستان آیفون
aca.vira59.com:510کانادا آیفون
ausc.vira59.com:510آمریکا آیفون
asw.vira59.com:510سوییس آیفون
afr.vira59.com:510فرانسه آیفون
auk.vira59.com:510انگلیس آیفون
atr.vira59.com:510ترکیه آیفون
agr.vira59.com:510آلمان آیفون
ane.vira59.com:510هلند آیفون