آموزش اتصال با OpenVpn در IOS

ابتدا از لینک زیر نرم افزار پیشنیاز را دانلود کنید و سپس طبق آموزش پیش بروید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل کانفیگ سرور کشورها را از طریق لینک زیر دانلود نمایید: