لیست سرورهای ویرا آیدی

هلند

آمریکا

چین

کانادا

فنلاند

کره جنوبی

ژاپن

سوئیس

روسیه

ترکیه

آلمان

ایتالیا

اسپانیا

سنگاپور

انگلستان

فرانسه

امارات

لهستان

دانمارک

آذربایجان